מן התקשורת – אזכורים בתקשורת של דיור מוגן ‘גן בעיר’